– Vi gjør det skinnende rent!

VÅR GARANTI

Våre kunder

Vi strekker oss langt for at våre kunder skal være fornøyde med våre tjenester og vi legger stor vekt på å levere en komplett renholdsoppdrag til avtalt tid, kvalitet og pris.
Noen av våre faste kunder har vært med oss i over 20 år det skulle være er et godt signal på at vi holder våre løfter. Vi takker for den tilliten de har vist oss gjennom alle disse årene. Vi har plass til flere fornøyde kunder, så ta gjerne kontakt med oss for et godt tilbud. (Dette er helt uforpliktende.)

Våre ansatte

I ABC Renhold AS er vi stolte av våre ansatte, de utfører renholdsarbeidet med presisjon og dyktighet. Alle ansatte har fått grundig opplæring og de har en profesjonell innstilling til renhold og service. Vi vektlegger også trivsel hos våre egne ansatte, trygge og fornøyde medarbeidere bidrar til fornøyde kunder. Vår innsats gjennom gode rutiner og godt fagarbeid har bidratt til vi har hatt en jevn vekst med fornøyde kunder.

Kvalitetsarbeid i et godt og riktig renhold – en investering i verdier, trivsel og arbeidsmiljø.